loader image
Select Page
7
7

Privacyverklaring & Cookies

(hidden)

Inleiding

Next 360 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze verklaring verschaft Next 360 informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen binnen de dienstverlening en websites van Next 360. Next 360 gaat zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Contactgegevens
Next 360
T.a.v. Albert Moesa
De Landerijen 105
9603 HS Hoogezand
info@next360.nl
0625188229

Persoonsgegevens die wij verwerken
Next 360 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Next 360 verzamelt en verwerkt van betrokkenen op basis van de aangeboden diensten, producten en/of het bezoeken van onze websites. Door het afnemen van onze diensten en/of producten, of het bezoeken van onze websites geef je toestemming aan Next 360 om je  persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Next 360, gevestigd aan De Landerijen 105 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71615601 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door een browser worden opgeslagen op een gebruikte apparaat, bijvoorbeeld een computer, tablet of telefoon.

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van je pc en de aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kan de browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat je geen toegang hebt tot onderdelen van onze website. Next 360 maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Next 360 maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze Googlezoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe het IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google nalezen en hiernaast het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Next 360 heeft Google Analytics ingesteld door de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan Next 360 te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie kan door Google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer Google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. Next 360 heeft hier geen enkele invloed op. Next 360 heeft Google geen toestemming gegeven om de verkregen Analytics informatie voor andere diensten van Google te gebruiken.

Met toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op je computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s er bezocht worden, om zo een profiel op te bouwen van de online gebruikersgedrag. Nogmaals, dit profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om af te stemmen op je profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant zijn.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

Wanneer je klant van ons bent dan hebben wij je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en ook bankgegevens opgeslagen in onze gegevens. Deze gegevens hebben enkel nodig voor onze administratie.

Wil je als oud-klant weten welke gegevens wij van je hebben, stuur dan een e-mail naar info@next360.nl. Wij kunnen dan overleggen welke gegevens wij in ons systeem moeten behouden en welke data wij eventueel kunnen verwijderen.

Wij geven je gegevens uiteraard nooit af aan derden.

Verzameldoel en bijbehorende gegevens?

Binnen de website van Next 360 worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting evenals de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of Next 360. Door deze gegevens kan Next 360 de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of Next 360 afstemmen. Bezoekers en/of Next 360 worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag.

Om een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Next 360 bovenstaande gegevens verzamelt. De verstrekking van je persoonsgegevens aan Next 360 is een wettelijke voorwaarde om een overeenkomst met Next 360 te sluiten. Wanneer de gegevens niet worden verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met Next 360 aan te gaan.

Er wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming. Dit maakt het mogelijk om analyses te doen, verbanden te leggen en patronen te ontdekken. Zo kunnen we de gebruikerservaring optimaliseren.

Op de hoogte te houden van betrokkenen over de voortgang, nieuwe ontwikkelingen en informatie: e-mailadres. Voor de juiste technische werking, verbetering, juiste koppeling van gegevens en het onderhoud van de App, website en/of het Systeem: gegevens binnen de technische omgeving van het Systeem en Websitegegevens. Voor het doen van onderzoek om onze website te verbeteren: geanonimiseerde gegevens. Website bezoekers: IP-adres, surf- en clickgedrag

Cookies: om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op je voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ hieronder instellen. Functionele cookies: nodig voor een goede werking van de website. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. Analytische cookies: worden door Next 360 gebruikt om de website te optimaliseren. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen?

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door een browser worden opgeslagen op een gebruikte apparaat, bijvoorbeeld een computer, tablet of telefoon.

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van je pc en de aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kan de browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat je geen toegang hebt tot onderdelen van onze website. Next 360 maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Next 360 maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze Googlezoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe het IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google nalezen en hiernaast het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Next 360 heeft Google Analytics ingesteld door de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan Next 360 te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie kan door Google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer Google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. Next 360 heeft hier geen enkele invloed op. Next 360 heeft Google geen toestemming gegeven om de verkregen Analytics informatie voor andere diensten van Google te gebruiken.

Met toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op je computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s er bezocht worden, om zo een profiel op te bouwen van de online gebruikersgedrag. Nogmaals, dit profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om af te stemmen op je profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant zijn.

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?

Het is mogelijk dat Next 360 bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit noodzakelijk is. 

Overige derden voor de uitvoering van de activiteiten van Next 360, zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor Next 360 en heeft Next 360 de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Next 360 zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij je gegevens?

Next 360 gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging zoals een tweestapsverificatie voor het inloggen in onze systemen dat iedere 24 uur een nieuw wachtwoord genereert.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering?

Er mag altijd een inzageverzoek van je persoonsgegevens gevraagd worden. Ook kan je ons verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of wanneer dit in strijd met os met de wettelijk verwerkte voorschriften. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Heb je toestemming gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens dan heb je het recht deze toestemming in te trekken. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als er klachten zijn over de manier waarop wij met je gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:
Next 360
De Landerijen 105
9603 HS Hoogezand
info@next360.nl

Algemene vragen

(hidden)

Lees hier onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn

Artikel 1: Definities
1.1 Next 360, gevestigd aan De Landerijen 105 in Hoogezand en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71615601.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Next 360 een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3 Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
1.4 Dienst: de activiteit(en) die Next 360 voor opdrachtgever zal verrichten, zoals in de overeenkomst gespecificeerd.
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Next 360 en opdrachtgever, welke Next 360, de dienst zal uitvoeren of leveren en waarvan deze algemene voorwaarden volledig deel uitmaken.
1.6. Website: www.next360.nl

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bevestigingen, gesloten overeenkomsten en verrichte diensten door Next 360.
2.2 Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding voor zover onder deze voorwaarden niet door partijen, in onderlinge overeenstemming, uitdrukkelijk is afgeweken.
2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Door ondertekening van een overeenkomst (offerte of bevestiging) met Next 360 verklaart de opdrachtgever dat hij een kopie van deze algemene voorwaarden heeft ontvangen, kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden, en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 3: Uitvoering van de dienst
3.1 Next 360 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3.2 Wanneer en voor zover een goede uitvoering van een overeenkomst dit vereist, behoudt Next 360 zich het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Next 360 hoeft opdrachtgever hier niet van op de hoogte te stellen.
3.3 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Next 360 aangeeft dat deze gegevens nodig zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze gegevens nodig zijn voor het op correcte manier uitvoeren van een overeenkomst, tijdig aan Next 360 beschikbaar worden gesteld. Wanneer de voor uitvoering van een overeenkomst nodige gegevens niet tijdig worden verstrekt aan Next 360, behoudt Next 360 zich het recht voor de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of te beëindigen. Bovendien behoudt Next 360 zich het recht voor de uit nalatigheid van opdrachtgever, gemaakte kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Ook bij beëindiging van een overeenkomst worden de reeds gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. Daarnaast zorgt opdrachtgever ervoor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan Next 360 aangeeft dat deze nodig zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de dienst, tijdig aan Next 360 beschikbaar worden gesteld.
3.4 Next 360 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Next 360 is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3.5 Indien, is overeengekomen dat een overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Next 360 de uitvoering van de onderdelen tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.6 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen van of op instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van Next 360.
3.7 Next 360 is gerechtigd om zijn of haar beeldmerk te communiceren via de te uitvoeren opdracht. Dit zal meestal gebeuren in de vorm van “ontwikkel door Next 360” met, indien mogelijk, een link naar https://next360.nl/. Wanneer de klant dit niet wenst, zal deze een eenzijdig door Next 360 te bepalen bedrag (met een minimum van € 200,- exclusief btw) moeten betalen om zo de volledige rechten in handen te krijgen van de lay-out met andere woorden een white-label.

Artikel 4: Honorarium
4.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief btw, reisuren, reis- en verblijfskosten.
4.2 Wanneer geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Next 360. Deze tarieven gelden voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een afwijkend tarief is overeengekomen.
4.3 Eventuele kostenramingen zijn exclusief btw, reisuren en reis- en verblijfskosten.
4.4 Bij opdrachten met een (vermoedelijke) looptijd van langer dan drie maanden zullen verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Prijzen
5.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
5.2 Alle prijzen op de website, brochures, prijslijst(en) en/of overige communicatiemiddelen van Next 360 zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
5.3 Next 360 is gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. Next 360 zal opdrachtgever hiervoor minstens twee maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
5.4 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is Next 360 gerechtigd de gehanteerde prijzen, wanneer het een duurovereenkomst betreft, jaarlijks, met maximaal het percentage van 4% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor opdrachtgever om de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 6: Offerte
6.1 Next 360 zal een offerte opstellen waarin ze aangeeft wat bij de dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Deze offerte wordt per e-mail toegestuurd. Daarna neemt Next 360 contact met opdrachtgever op om de offerte door te spreken en te controleren of de gegevens van opdrachtgever juist zijn. Als opdrachtgever akkoord is met de offerte, dan komt de overeenkomst tot stand. Next 360 zal gebruik maken van de online dienst​ ​waar opdrachtgever dient te tekenen bij akkoord. In dit geval ontvangt opdrachtgever een e-mail met daarin een link naar een beveiligde webpagina uit de offerte. Op deze pagina wordt de offerte weergegeven en kan opdrachtgever digitaal akkoord geven op de offerte waarna de overeenkomst tot stand is gekomen.
6.2 Wanneer blijkt dat door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Next 360 het recht de prijzen hierop aan te passen. Op de overeenkomst zijn altijd deze algemene voorwaarden van toepassing. De laatste versie van de algemene voorwaarden vervangt telkens alle voorgaande versies.
6.3 Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Next 360 alleen bindend, wanneer en voor zover deze door Next 360 uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
6.4 Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde: de Overeenkomst, de eventuele bijlagen, deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7: Levertijd en levering
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door Next 360 en/of voor rekening van Next 360 mocht geschieden.
7.2 Overschrijding van de levertijd geldt nooit als wanprestatie en laat de verplichting aan opdrachtgever om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden
8.1 Next 360 zal voor alle door opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur sturen aan opdrachtgever. Opdrachtgever zal maandelijks (of periodiek) bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag aan Next 360 voldoen.
8.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van veertien dagen, tenzij anders bepaald, is opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswegen in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Wanneer een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder verdere ingebrekestelling door Next 360.
8.3 De opdrachtgever is vanaf dat moment tot aan het moment van de algehele voldoening 10% contractuele rente verschuldigd. Next 360 kan verlangen dat de diensten middels automatische incasso moeten worden voldaan. Opdrachtgever dient Next 360 hiervoor te machtigen. Wanneer de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan opdrachtgever meegedeeld en heeft Next 360 het recht om administratiekosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.
8.4 Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Bovendien is het gehele bedrag voor de resterende contractstermijn door Nxtlvlmedia.nl direct opeisbaar.
8.5 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt, wanneer deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Opdrachtgever blijft immer verantwoordelijk in deze. Door de opdrachtgever gedane betalingen dienen steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats ter afdoening van de langst openstaande facturen en pas dan op de werkelijke factu(u)r(en).
8.6 Wanneer de opdrachtgever het niet eens is met een aan hem gerichte factuur of de hoogte in deze, dient de opdrachtgever dit binnen vijf dagen, of binnen een redelijk termijn, na factuurdatum aangetekend schriftelijk aan Next 360 kenbaar te maken. Na verstrijken van bovengenoemde termijn stemt opdrachtgever in met de factuur en de hoogte in deze.
8.7 In bovenstaande gevallen heeft Next 360 bovendien het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
8.8 Next 360 is steeds gerechtigd, voordat de overeenkomst uit wordt gevoerd of daarmee door te gaan, te verlangen dat opdrachtgever voldoende zekerheid verstrekt dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen kan en zal nakomen. Zekerheid verstrekken kan door middel van, maar niet uitsluitend, het vestigen van een pandrecht ten gunste van Next 360. Hieronder vallen ook de kosten voor eventuele inkoop van afbeelding, video, muziek- en/of geluidsrechten.

Artikel 9: Achterstand in betaling
Next 360 heeft het recht (geleverde) producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, wanneer opdrachtgever de overeenkomst en verplichting tegenover Next 360 niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Next 360 zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij dit in alle redelijkheid en billijkheid niet van Next 360 kan worden verlangd.

Artikel 10: Incassokosten en (buiten)gerechtelijke kosten
Indien de opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn tot betaling overgaat en in verzuim is getreden komen alle kosten welke noodzakelijk worden geacht tot het incasseren van de vordering voor rekening van de opdrachtgever. Zowel incassokosten, (buiten-)gerechtelijke kosten, informatiekosten, te betalen btw, explootkosten, etc.

Artikel 11: Contractsduur, uitvoeringstermijn en opzegtermijn
11.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen.
11.2 Indien binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen dan is dit geen fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van de overeengekomen uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Next 360 aangetekend schriftelijk in gebreke te stellen.
11.3 Overeenkomsten met een bepaalde tijd (contractsduur) dient een maand, indien niet mogelijk een redelijk termijn, voor afloopdatum van betreffende overeenkomst(en) aangetekend schriftelijk te worden opgezegd. Bij gebreken waarvan een overeenkomst wordt verlengd met eenzelfde periode als waarvoor een overeenkomst in eerste instantie is aangegaan.
11.4 De contractsduur betreffende hostingpakket van een website bedraagt minimaal twaalf maanden en gaat in op de datum dat betaling met betrekking tot het hostingpakket voor de eerste maal is voldaan. Voor opzegging van deze dienst dient artikel 4 van de voorwaarden in ogenschouw genomen te worden.
11.5 De contractsduur betreffende domeinnamen bedraagt minimaal twaalf maanden en gaat in op de datum dat betaling met betrekking tot de domeinnamen voor de eerste maal is voldaan. Voor opzegging van deze dienst dient artikel 4 van de voorwaarden in ogenschouw genomen te worden.
11.6 De contractsduur betreffende social-media pakketten bedraagt minimaal twaalf maanden en gaat in op de datum dat betaling met betrekking tot de social-media pakket voor de eerste maal is voldaan. Voor opzegging van deze dienst dient artikel 4 van de voorwaarden in ogenschouw genomen te worden.
11.7 Voor eenmalige werkzaamheden, zoals het ontwikkelen van een nieuwe videoproductie, geldt bovenstaande vanzelfsprekend niet. Zonder schriftelijke opzegging door Next 360 of de opdrachtgever, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand tegen het einde van de voorgenoemde periode, wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met tenminste één kalendermaand. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kan opdrachtgever de overeenkomst alleen maar tussentijds beëindigen door voldoening van een afkoopsom. De hoogte van de afkoopsom is gelijk aan de resterende vergoedingen welke verschuldigd zouden zijn als de overeenkomst niet tussentijds zou zijn beëindigd. De afkoopsom is door Next 360 direct opeisbaar bij opdrachtgever.
11.8 Wanneer opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, heeft Next 360 het recht alle met betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten dan wel te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Next 360 op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 12: Wijziging van een overeenkomst
12.1 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat ten behoeve van een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen de partijen spoedig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren.
12.2 Wanneer partijen overeenkomen dat een overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van een uitvoering hierdoor worden beïnvloed. Next 360 zal de opdrachtgever hierover zo snel mogelijk in kennis stellen. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren.
12.2 Wanneer de wijziging of aanvulling financiële of kwalitatieve consequenties heeft zal Next 360 de opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen. Wanneer een vast honorarium is overeengekomen zal Next 360 daarbij aangeven in welke mate de wijziging of aanvulling van een overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 13: Opzegging van een lopende overeenkomst
13.1 In geval van tussentijdse beëindiging van een opdracht, heeft Next 360 het recht de opdrachtgever te houden de reeds verrichte werkzaamheden, doch minimaal 85% van de overeengekomen prijs, te laten voldoen.
13.2 In geval van tussentijdse opzegging van een dienst waaraan een contractduur is gekoppeld, wordt vanaf het moment van beëindiging tot aan einde contractduur een eindafrekening opgemaakt, welke de opdrachtgever/contractant binnen 14 dagen aan Next 360 dient te voldoen.
13.3 Opdrachtgever of contractant dient het opzeggen van lopende overeenkomst schriftelijk en aangetekend aan Next 360 te melden.

Artikel 14: Ontbinding van een overeenkomst
14.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, of het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is of zal zijn aan zijn contractuele verplichtingen tegenover Next 360 te voldoen, is Next 360 zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, gerechtigd hetzij de overeengekomen diensten op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Next 360 tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Next 360 verder toekomende rechten. De opdrachtgever is gehouden de overeengekomen abonnementsprijs te betalen, totdat de overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd, dan wel ontbonden, althans beëindigd.
14.2 Aan iedere partij komt de bevoegdheid toe tot ontbinding van de overeenkomst, indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn is gesteld voor zuivering van de tekortkoming, ernstig toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen op grond van de overeenkomst.
14.4 Next 360 kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, wanneer de opdrachtgever, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend. Wanneer ten aanzien van de opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever besluit haar faillissement of verzoek tot toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen aan te vragen, een regeling probeert te treffen om haar schulden te saneren, danwel anderszins haar beschikkingsbevoegdheid (bijvoorbeeld vanwege beslaglegging) verliest of indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De opdrachtgever is verplicht Next 360 meteen in te lichten ingeval een omstandigheid zoals hiervoor beschreven zich voordoet. Next 360 zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
De opdrachtgever dient de ontbinding van een overeenkomst schriftelijk en aangetekend aan Next 360 te melden.

Artikel 15: Gebreken en klachtentermijn
15.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden aangetekend en schriftelijk te worden gemeld aan Next 360.
15.2 Indien een klacht redelijkerwijs gegrond is zal Nxtlvlmedia.nl de werkzaamheden alsnog aangepast verrichten, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos blijkt te zijn geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. In geval herstel zinloos is, hoeft Next 360 opdrachtgever derhalve niet schadeloos te stellen.

Artikel 16: Aansprakelijkheid en vrijwaring
16.1 Next 360 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgeleverde opdrachten, dan wel de inhoud van websites gehost op de webserver van Duocast.
16.2 Next 360 en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele manier door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde ter beschikking gestelde producten of diensten.
16.3 Next 360 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen aan de webserver, wanneer een domein offline is geraakt of e-mail niet wordt verwerkt.
16.4 Next 360 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij domeinnaamregistrant (voor buitenlandse extensies) of anderen (leveranciers) waarop Next 360 geen invloed kan uitoefenen.
16.5 Contractant dient storingen in het functioneren van de afgenomen dienst op de webserver van Next 360, zo snel mogelijk als redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, te melden aan Next 360.
16.6 Next 360 zal een storing in de dienst zo snel mogelijk, nadat de storing door contractant is gemeld, opheffen.

Artikel 17: Overmacht
17.1 In overmachtsituaties worden de verplichtingen van Next 360 opgeschort. Wanneer de periode waarin door overmacht de verplichtingen door Next 360 niet nagekomen kunnen worden langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder dat er verplichting tot betaling van een schadevergoeding bestaat.
17.2 Wanneer Next 360 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is ze gerechtigd het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel te factureren aan de opdrachtgever. Opdrachtgever is eraan gehouden deze factuur te voldoen al ware dit een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als dit deel van de werkzaamheden geen zelfstandige waarde kent.
17.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Next 360 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Next 360 niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, synflood, netwerkaanval, Denial-of-Service of Distributed Denial of Service -attacks, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Next 360 door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Next 360 kan worden gevergd.
17.4 Voor zover Next 360 ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Next 360 gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.
17.5 In geval van overmacht is Next 360 gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen dat zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ze daarom tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
17.6 Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
17.7 De aansprakelijkheid van Next 360 voor directe schade geleden door opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Next 360 van zijn verplichtingen onder de overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Next 360, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die opdrachtgever onder deze overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 1.000 euro (exclusief btw).
17.8 De totale aansprakelijkheid van Next 360 voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan 50.000 euro per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
17.9 Aansprakelijkheid van Next 360 voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
17.10 Op Next 360 rust geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen, wanneer en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Next 360.

Artikel 18: Concepten en voorbeelden
Indien aan opdrachtgever een concept/voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het concept/voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte concept/voorbeeld.

Artikel 19: Gebruik en licentie

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst met Next 360, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging op grond van de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Next 360 bekend te zijn gemaakt. De opdrachtgever is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Next 360 niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere manier te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Next 360 recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar recht(en) van tenminste drie maal het overeengekomen factuurbedrag, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Next 360 een vergoeding voor de daadwerkelijke geleden schade te vorderen. Next 360 heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, altijd de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit, reclame en/of promotie.

Artikel 20: Intellectueel eigendom
20.1 Onverminderd behoudt Next 360 zich de rechten en bevoegdheden voor welke haar toekomen op grond van de auteurswet. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de werken niet verveelvoudigen of openbaar maken.
20.1 Alle door Next 360 verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, offertes, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Next 360 worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of uit handen aan derden worden gegeven.
20.2 Next 360 behoudt zich bovendien het recht voor de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden aan te wenden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.
20.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Next 360 altijd gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Next 360 openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 21: Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ze in het kader van hun overeenkomst van elkaar of vanuit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs blijkt uit de aard van de informatie.

Artikel 22: Content Management Systeem
22.1 Het content management systeem is WordPress met Divi als thema, hierna genoemd ‘CMS’, is en blijft altijd eigendom van Next 360. Indien opdrachtgever hiervan gebruik wilt maken is dat in de vorm van bruikleen en wordt gezien als dienst.
22.2 Bij beëindiging van de overeenkomst kan CMS niet door opdrachtgever worden ‘meegenomen’ en wordt de toegang tot CMS voor de opdrachtgever ontzegd.
22.3 Wanneer de opdrachtgever zijn of haar website wenst onder te brengen bij een andere hostingpartij en/of niet meer onder te brengen bij Next 360, heeft de opdrachtgever de optie om de rechten van de layout over te kopen. De opdrachtgever ontvangt de statische bestanden voor de website, deze is vanaf dat moment niet meer beheerbaar middels CMS.

Artikel 23: Social Media en themakanalen
23.1 Opdrachtgever geeft Next 360 een machtiging om in naam van opdrachtgever accounts aan te maken bij socialmediasites (waaronder bijv. Facebook, Instagram en YouTube). Wanneer aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, is Next 360 hiertoe slechts gemachtigd na aparte toestemming van opdrachtgever.
23.2 Opdrachtgever geeft Next 360 een machtiging om de genoemde accounts in naam van opdrachtgever te beheren en configureren. Dit kan bovendien inhouden wanneer de overeenkomst dat aangeeft dat Next 360namens opdrachtgever zal reageren op gebruikers van de te beheren socialmediasites.
23.3 Opdrachtgever erkent en begrijpt dat Next 360 geen garantie kan gegeven ten aanzien van het aantal volgers, aantal fans of het aantal gebruikers op andere sociale media. Next 360 zal zich inspannen om het aantal volgers, fans en bezoekers ten gunste van opdrachtgever te beïnvloeden.
23.4 Opdrachtgever erkent en begrijpt dat Next 360 geen garantie kan gegeven ten aanzien van de behaalde extra omzet/winst na de mogelijke investering van mediabudget tijdens het promoten op socialmediakanalen. Next 360 zal zich inspannen om het aantal de (online) omzet ten gunste van opdrachtgever positief te beïnvloeden wanneer vermeld staat in overeenkomst.

Artikel 24: Wijzigingen Algemene Voorwaarden
24.1 Next 360 behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
24.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website, per elektronische berichtgeving of schriftelijk. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd.
24.3 Wanneer opdrachtgever een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum, tenzij Next 360 heeft aangegeven dat de oude voorwaarden voor opdrachtgever van kracht blijven.

Artikel 25: Slotbepalingen
25.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
25.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Alkmaar.
25.3 Wanneer enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
25.4 De door Next 360 ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, onder voorbehoud van tegenbewijs te leveren door opdrachtgever.
25.5 Opdrachtgever is er mee akkoord dat Next 360 de op grond van de overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen, zonder instemming van opdrachtgever, aan een derde kan overdragen. Wanneer opdrachtgever de op grond van de overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen wilt overdragen aan een derde, dan is schriftelijke instemming van Next 360 vereist.
25.6 Partijen stellen elkaar steeds onmiddellijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en daarnaar gevraagd bankrekeningnummer.

© 2022 WEBDESIGN DOOR NEXT360.NL  /  ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN  /  ALGEMENE VOORWAARDEN  PRIVACYVERKLARING & COOKIES
© 2022 WEBDESIGN DOOR NEXT360.NL
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN
PRIVACYVERKLARING & COOKIES